Makaleler

Sekiz Harf Güzellik

Evrenin varoluşundan itibaren dini, kültürü, felsefeyi, tabiatı, insanları ele alan ve her şeyi içinde barındıran; herkesin her konuda algısını ele geçiren sekiz harfli bir kelime; ‘Güzellik!

Adem ve Havva’nın cennet güzelliklerinden mahrum kalışlarından, Yunan Filozof Platon’un kuramlarına, halk ozanlarının türkü sözlerine kadar her yerde güzelliğe yapılan vurguyu görüyoruz. Günümüzün en büyük çaba ve uğraşlarından biri olan güzelleşme ve güzellik olgusu tarihler boyunca değişim gösterse bile doğduğumuz günden öleceğimiz güne kadar bizi arkasından sürüklüyor.

Güzellik Nedir?

Zaman akışında güzellik kelimesinin tanımlayıcısı ve sahibi olan Platon, öncesinde güzelliğin tanrılara ait olduğu düşüncesine bir kazanım ekleyerek güzelliği bir “idea” olarak önümüze sermekte ve bize güzelliği 3 temel kavramda ele alırken sanatta güzellik “tözsel, mistik ve moral” kavramlarını benimsemektedir. Anneler ilk çocuğunu kucağına aldığı anda daha gözyaşları kurumadan “güzel yavrum” olarak tanımladığı kelime, güzelliğin sadece dışsal olarak değil davranışsal olarak da önümüze çıkarır.

Örneğin Kant’ı ele aldığımız zaman güzelliği bize 2 kategoride anlatır. Biri özgür güzellik iken diğerinin zorunlu kılan bağımlı güzellik olduğunu görmekteyiz. Aynı zamanlarda denk geldiğimiz Alman felsefeci Plotinus ise güzelliği “ilahi aklın eşya alemindeki ışıltısı” olarak bize anlatırken Hegel’ e göre “tabiatın kendisindeki mutlak ruhun yansıması” olarak tanımlanır.

Yakın tarihimiz olan Osmanlı tarihinde, güzelliğin başkenti İstanbul için verilen savaş ve çabaları, Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde, zekâ ve ileri görüşlülüğün temsilcisi Osman Gazi’nin İstanbul için yazdığı şiirde görmekteyiz. Osmanlı’da kadın güzelliği günümüzün aksine kilolu ve kemerli burun yapısına sahip olarak kabul edilmekteydi. Güzelliği dillere destan Mahidevran’a değil, Hürrem’e aşık olan Sultan Süleyman’ın aşkı nice kitaplara, filmlere konu olmuştu. Peki güzellik neydi? Güzellik, güzel gören insanın gözünden baktığınızda (mümkün olabilse) görebildiğiniz şeydir.

Güzelliğin Sırları Nelerdir?

Günümüze geldiğimizde ise Osmanlının zıttı olan güzellik tanımı küçük burunlar, zayıf vücutlardır. Oysaki varoluşumuzda sahip olduğumuz mutlak güzellik değil miydi bizi farklı kılan? 21. Yüzyılda önümüze çıkan kadın ve erkek fark etmeksizin bizi ele geçiren güzellik kaygısı ve algısına baktığımızda istatiksel verilerden çıkarılan sonuçlar ışığında estetik ameliyatların %40 artış gösterdiğini görmekteyiz. İnsanlar ilk tanıştıkları insanlarda güzellik algısı kapsamında değerlendirirken bunun ışığında altta yatan içsel güzelliği es geçmektedir. Bir insan ne kadar güzel olursa olsun asıl güzellik içinde bulundurduğu güzelliktir. Birçok anlamı olan ve herkes için farklı anlamlar ifade eden güzellik, aslında sadece 8 harften ibaret.

Ve yine de kendinizi güzel hissetmeniz, aradığınız güzelliği bulmanız dileğiyle…

Yazar: Sılanur Mutlu

İçinden Güzellik Gelsin…

Kaynaklar: 

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/30752#:~:text=Platon%2C%20g%C3%BCzeli%20de%20idea%20%C3%B6%C4%9Fretisine,idea%20olan%20g%C3%BCzelin%20yans%C4%B1mas%C4%B1ndan%20

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu