Makaleler

Laktoferrin’in Genetik Üzerine Etkileri

Yapılan çalışmalar, laktoferrinin çeşitli hücre tiplerinde gen ekspresyonunu modüle edebileceğini göstermiştir.

Lactoferrin, insan ve diğer memeli canlılarda epitelyal veya lökositlerce doğal olarak üretilen şeker ve protein moleküllerinin birleşmesiyle oluşmuş çok işlevli doğal bir moleküldür (glikoproteindir). Tipik olarak tüm vücut sıvılarında (gözyaşı, süt vs) bulunmaktadır.

Antimikrobiyal, anti-inflamatuar, immünomodülatuar ve DNA ‘yı hasardan koruma etkisi de dahil olmak üzere sağlık adına çok çeşitli faydalara sahip olduğu bilinmektedir. Ayrıca son yıllarda, laktoferrinin insan genleri üzerindeki olumlu etkisi laktoferrine karşı artan bir ilgiye neden olmuştur.

Yapılan çalışmalar, laktoferrinin çeşitli hücre tiplerinde gen ekspresyonunu modüle edebileceğini göstermiştir. Beslenme Biyokimyası Dergisi’nde yayınlanan bir çalışma, laktoferrinin insan bağırsak epitel hücrelerinde immün yanıtla ilgili genlerin ekspresyonunu artırabileceğini ve inflamasyonla ilgili genlerin ekspresyonunu azaltabileceğini bulmuştur.

Laktoferrin Nedir?

Journal of Dairy Science’da yayınlanan başka bir çalışma, laktoferrinin insan karaciğer hücrelerinde demir metabolizması ile ilgili genlerin ekspresyonunu artırabileceğini, Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Dergisi’nde yayınlanan çalışmada ise, laktöferrinin enfeksiyöz ishal hastalığı olan bebeklerde immün yanıtla ilişkili genlerin ekspresyonunu artırabildiğini bulmuştur. Laktoferrinin bir diğer özelliği ise, DNA’yı hasardan koruyabilme yeteneğidir. Laktoferrinin bu özelliği, hücreleri oksidatif stresten koruma rolü bağlamında kapsamlı bir şekilde incelenmiştir. Oksidatif stres, reaktif oksijen türlerinin (ROS) üretimi ile vücudun onları detoksifiye etme yeteneği arasındaki dengesizlik durumunda ortaya çıkar. ROS, DNA ve diğer hücresel bileşenlere hasar vererek mutasyonlar ve hücre ölümüne neden olabilir. Laktoferrin, ROS üretimini katalize edebilen demire bağlanabilme yeteneğine sahiptir, böylece hücreler üzerindeki oksidatif stresi azaltabilmektedir. Laktoferrinin DNA koruma özelliği, Alzheimer ve Parkinson gibi nörodejeneratif hastalıkların bağlamında da incelenmiştir. Bu hastalıklar, beyinde toksik protein birikimleriyle karakterize edilir, bu da oksidatif stres ve DNA hasarına neden olabilir. Bi ve ark. (2013) tarafından yapılan bir çalışmada, laktoferrinin beta-amiloit protein birikimleri tarafından indüklenen oksidatif stresten nöronları koruma yeteneği incelenmiştir.

Ayrıca araştırmacılar, laktoferrinin ROS üretimini azaltma ve nöronları hücre ölümünden koruma yeteneğine sahip olduğunu bildirmişlerdir.

Lactoferrin Etkileri Nelerdir?

Kellner ve ark. (2002) tarafından yapılan bir diğer çalışmada ise laktoferrinin ultraviyole (UV) radyasyonuna maruz kalan hücrelerde oluşan DNA lezyonlarını önleme yeteneği araştırmış ve çalışma sonucunda, laktoferrinin UV radyasyonuna maruz kalan hücrelerdeki DNA hasarını önemli ölçüde azaltabildiğini bulunmuştur. Bu araştırma, laktoferrinin UV radyasyonu gibi çevresel stresler tarafından neden olunan DNA hasarını önlemede yararlı bir ajan olabileceğini öne sürmektedirler.

Laktoferrinin, çevresel stres faktörleri, kanserojenler ve toksik protein birikimlerinden kaynaklanan oksidatif stres ve DNA hasarından hücreleri koruduğu, gen ekspresyonu, epigenetik mekanizmalar ve DNA koruma üzerinde etkilere sahip olduğunu göstermiştir. Bu etkilerin altında yatan moleküler mekanizmaları tam olarak anlamak ve laktoferrinin çeşitli sağlık koşullarında optimal dozları ve uygulama yollarını belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Bununla birlikte, mevcut kanıtlar, laktoferrinin kanser ve enfeksiyöz hastalıklar da dahil olmak üzere çeşitli hastalıklar için umut verici bir tedavi ajanı olabileceğini düşündürmektedir.

Kısaca anlatmaya çalıştığımız araştırmaların ayrıntılarına aşağıdaki referanslar listesinden ulaşabilirsiniz.
Sağlıklı günler dileriz.

Göz kuruluğu Lactoferrin (Inferrin) ilişkisi

Kaynakça:

Kellner, R., et al. (2002). Lactoferrin protects human mammary epithelial cells from UVradiation- induced DNA damage by scavenging reactive oxygen species. The Journal of
Photochemistry and Photobiology B: Biology, 68(2-3), 111-117.
Lau, Y. H., et al. (2006). Lactoferrin protects against chemical-induced rat mammary
carcinogenesis. Carcinogenesis, 27(9), 1730-1737.

Bi, L., et al. (2013). Lactoferrin protects dopaminergic neurons against iron-induced
neurotoxicity. Neurochemistry International, 63(7), 670-678.

Kruzel, M. L., Harari, Y., & Actor, J. K. (2002). Lactoferrin stimulates the immune system across species: from humans to insects. Biometals, 15(3), 301-306.

Yang, R., Li, L., Rui, J., & Li, Y. (2008). Effect of lactoferrin on the expression of genes related
to iron metabolism in human liver cells. Journal of dairy science, 91(8), 3193-3199.

Fang, X., Jiang, W., Zhang, S., Zhao, L., & Lu, H. (2019). Lactoferrin inhibits the malignant phenotypes of human cervical cancer cells by downregulating the expression of oncogenes
and upregulating DNA methylation. Journal of cellular biochemistry, 120(11), 18610-18621.
Wakabayashi, H., Oda, H., Yamauchi, K., Abe, F., & Yoshimoto, S. (2006). Lactoferrin for
prevention of common viral infections. Journal of pediatric gastroenterology and nutrition, 43 Suppl 3, S163-168.

Zimecki, M., Mazurier, J., & Spik, G. (1993). The immunoregulatory activity of lactoferrin.
Immunology today, 14(8), 417-420.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu